• „SALUS”


  Dzięki spółce lekarzy firmy „SALUS” w 2000 roku powstała przychodnia — Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS”.
  NZOZ „SALUS” posiada Umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia — Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. • ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „SALUS” W MIELCU

   

  • Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w dniach i godzinach pracy rejestracji.
  • Ze względu na planowany remont budynku i urlopy rejestracja z wyprzedzeniem jest organiczona maksymalnie do 6 miejsc rezerwacji.
  • W stanach schorzeń ostrych i nagłych zachorowań, a także stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta porada udzielana jest w dniu zgłoszenia.
  • W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
  • Pacjenci rejestrowani będą na określoną godzinę do wybranego lekarza.
  • W przypadku braku wolnych miejsc w danym dniu do wybranego lekarza rejestracja może zaproponować poradę u innego lekarza dysponującego wolnymi miejscami lub wskazać kolejny wolny termin do lekarza wybranego przez pacjenta.
  • Dodatkowe zarejestrowanie pacjenta po wykorzystaniu pełnego limitu miejsc do danego lekarza odbywa się po uzgodnieniu z lekarzem, natomiast poradę lekarską pacjent uzyska po przyjęciu pacjentów zarejestrowanych planowo.
  • W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia uniemożliwiającym osobiste stawiennictwo się w przychodni istnieje możliwość uzyskania  wizyty domowej.
  • Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są do godziny 10-ej na dzień bieżący w rejestracji.
   

  TELEFON DO REJESTRACJI : 17 586 26 62

   

   

 • 1533811143_shield.png

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Utworzono dnia: 2018-08-09 12:39:03

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  więcej